Καλώς Ήρθατε

Το συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό περιβάλλον τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργεί ιδιαίτερες και πολύπλοκες απαιτήσεις καθιστώντας τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και πολιτών ιδιαίτερα πολύπλοκες. Οι συχνές αλλαγές στη φορολογική και εργατική νομοθεσία δημιουργούν νέες αυξανόμενες απαιτήσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Η εταιρία Accounting Tax αποτελείται από μία ομάδα έμπειρων λογιστών – φοροτεχνικών με πλήρη εξειδίκευση σε όλα τα φορολογικά και εργατικά ζητήματα. Βασικός στόχος της εταιρίας είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να καλύπτει τις ανάγκες φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών της. Το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει τόσο την εξυπηρέτηση πολιτών για την κάλυψη των φορολογικών τους υποχρεώσεων όσο και την πλήρη διαχείριση πολύπλοκων λογιστικών θεμάτων όλων των ειδών επιχειρήσεων.

Στην Accounting Tax κύριο μέλημα μας είναι η επίτευξη άριστου αποτελέσματος. Αυτό, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία και τις ανταγωνιστικές τιμές  καθιστά την εταιρία μας ως την πλέον αξιόπιστη στον χώρο.