Επικοινωνία

logo180pix

Νικόλαος Τσιμπής
Msc Financial Accounting & Management

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέα Απολλωνία Θες/νίκης Τ.Κ 57014

Τ. 2393112108
F. 2393110222
E. info@acctax.gr