Η Εταιρία

Η Accounting Tax ιδρύθηκε το 2015 από μία εξειδικευμένη ομάδα νέων με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών και φορολογικών συμβουλών. Στόχος της εταιρίας  είναι η κάλυψη των αναγκών των πελατών της με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη φορολογική και εργατική νομοθεσία. Η εταιρία εδρεύει στην Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης.